Общи условия

РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАПИСВАНИЯ

Резервациите за организираните пътувания на "А-Травел" се извършват в офиса на фирмата, по телефон или интернет. Записването става срещу внесен депозит в размер на 30% от общата цена и сключен Договор за организирано пътуване. Окончателното плащане е 14 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

Заявките за оферти за индивидуални пътувания се обработват в рамките на 2 работни дни. Оферта за пътуване по индивидуална поръчка се изготвя при внасяне на такса от 30 евро. При разплащане на пътуването тя се приспада от общата сума. При отказ на клиента от пътуването таксата не се връща.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

За страните, с които сме в безвизов режим, Ви е необходим задграничен паспорт или лична карта - със срок на валидност 6 месеца, съответната изискуема сума дневни пари и медицинска застраховка.

За деца под 18 години, пътуващи без родители, е необходимо нотариално заверено родителско съгласие за излизане в чужбина; ако е с единия родител, е необходимо съгласието на другия. Граничните власти изискват копие на декларацията.

Чужди граждани, желаещи да пътуват с "А- Травел" трябва да се информират за визовия режим на тяхната страна със страните включени в съответната програма

ОТГОВОРНОСТИ

"А- Травел" е туроператор с регистрация № РК-01-6637.

"A- Травел" е сключил застраховка за отговорност на туроператора, съгласно чл.42 от Закона за туризма със ЗАД "Армеец" , гр. Варна, ул. "Капитан Войвода" № 13, тел. 052/603 726.

"А-Травел" носи отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата.

"А-Травел" не носи отговорност за промени в часовете на пътуването, закъснения, отмяна на полети, промени на полетно разписание по вина на авиопревозвача или лоши метеорологични условия, както и когато са налице форсмажорни обстоятелства.

"А-Травел" не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.

Агенцията не носи отговорност и не възстановява суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на клиента услуги.

По правило настаняването в хотелите се извършва след 14 ч. в деня на пристигане, а освобождаването на хотелските стаи се извършва до 12 ч. в деня на заминаването.

За изчезването на ценни вещи, пари и други предмети от хотелските стаи "А-Травел" не носи отговорност. В такива случаи туристите е необходимо да предявят претенциите си на място към съответните служебни лица.

Посочените телефони на водачите са за спешни случаи и следва да бъдат ползвани само за такива, извън тези случаи ще имате връзка с водачите посредством рецепцията на хотела, в който сте настанени или в рамките на информационните срещи.

"А-Травел" препоръчва екскурзиите и мероприятията организирани от нашите партньори. Записването на екскурзии е по желание на клиента и става преди заминаването или на място в съответната дестинация.

Туристите следва да се запознаят подробно с програмата на пътуването. Рекламации по проведените екскурзии се отправят на място към фирмата, провеждаща екскурзиите.

При нередности по време на пътуването клиентът трябва веднага да се обади на място за съдействие от представителя или партньора на "А-Травел". Рекламация по такъв повод се приема само в писмена форма не по-късно от 7 дни след крайната дата на пътуването. Тя се придружава от протокол за констатираните недостатъци в туристическите услуги, подписан на място от клиента, предоставящия услугата и представител на "А-Травел". Рекламации след този срок не се приемат и агенцията не взима отношение по тях.

АНУЛАЦИИ, ПРОМЕНИ, РЕЗЕРВАЦИИ

В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя се удържат следните неустойки:

  • до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки.
  • от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.
  • от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването.
  • от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването.
  • по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.

При промяна на период на пътуване, имена или отказ от пътуване при закупен индивидуално или в рамките на туристически пакет самолетен билет се удържа 100% от стойността на билета.

"А-Травел" може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или, ако отмяната се дължи на непреодолима сила. Всички автобусни обиколни програми се реализират при минимум 30 туриста, а самолетните при минимум 15 туриста. В случаите на по-малко записали се туристи, "А-Травел" си запазва правото да анулира провеждането на пътуването, като уведоми своите клиенти не по-късно от 10 дни преди определената начална дата.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Увеличението на цената е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Плащанията се извършват в брой, чрез e-pay или по банков път по сметка на "А-Травел" ЕООД, банка: ЦКБ - АД, клон: Варна, сметка в лева: BG20 CECB 9790 10B9 5088 00, BIC: CECBBGSF. При плащания чрез e-pay дпълнително се начислява 1.2% такса върху общата сума по резервацията.

ЗАСТРАХОВКИ

"А-Травел" осигурява на своите клиенти застраховка помощ при пътуване в чужбина, покриваща медицински разноски в резултат на злополука или акутно заболяване с покритие 15 000 €. "А-Травел" предоставя на клиентите си оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

"А-Травел" не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми, свързани със следните фактори, считано за форсмажорни обстоятелства: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, природни бедствия и аварии, отмяна или закъснения на полети, проблеми на туристите с гранични, летищни власти или с други органи на реда в съответната държава или курорт, промени във входни такси или работно време на културно - историческите паметници, които е планирано да бъдат посетени, технически проблеми и аварии с превозни средства по време на пътуване, затруднения причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници, войни/, както и явления и събития които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от "А-Травел".